Dimona flexi-jobs

Dimona aangifte voor een flexi job

Om in orde te zijn met de autoriteiten is het nodig enkele stappen te nemen om uw werknemers met een flexi-job statuut te registreren via de dimona aangifte.

  1. Sluit een raamovereenkomst én een arbeidsovereenkomst af 

Sluit met de kandidaat flexi-jobwerknemer eerst een schriftelijke raamovereenkomst af.

Een raamovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst en houdt ook geen verplichting in om een arbeidsovereenkomst af te sluiten.  Ze geeft alleen het kader aan waarbinnen een flexi-arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten. 

Wat moet er in een raamovereenkomst staan? 

• De identiteit van beide partijen

• Een beknopte beschrijving van de functie(s); 

Het flexiloon

• De wijze waarop de flexi-arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de flexi-jobwerknemer moet worden voorgesteld (mondeling of schriftelijk) alsook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren; 

• Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobwerknemer moet voldoen om een flexi-job te kunnen uitoefenen. U vindt een voorbeeld van een raamovereenkomst hier

Daarnaast moet dus ook nog een flexi-arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Die kan mondeling of schriftelijk zijn, vol- of deeltijds, voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk

2. Geef de werknemer aan in Dimona 

Voor een flexi-jobwerknemer begint te werken, moet u zijn in- en uitdiensttreding melden bij de RSZ. Dat doet u in de onlinedienst Dimona

Gebruik deze gegevens: 

• Type: ‘FLX’ 

• Paritair comité: XXX (andere). 

Vervolgens kunt u kiezen tussen: 

• een dagdimona met vermelding van het begin- en einduur 

o verplicht bij mondelinge flexi-arbeidsovereenkomst. 

• een Dimona voor een periode 

o niet mogelijk bij mondelinge flexi-arbeidsovereenkomst; 

o de periode mag nooit een kwartaal overschrijden; 

o alle prestaties van flexi-jobwerknemers moeten nog apart worden geregistreerd en bijgehouden

3. Voer een dagregistratie uit 

U moet de prestaties van de flexi-jobwerknemer registreren en bijhouden via een van deze systemen: 

De dimon

Via een dagdimona kunt u makkelijk het begin- en einduur van de prestaties ingeven. Zo voldoet u in één keer aan zowel de registratie- als de Dimonaverplichting. 

• Geregistreerd kassasysteem (GKS) 

• Alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) Dat is een dagregistratie gerelateerd aan Dimona.

4 Geef de werknemer aan in DmfA 

De DmfA-aangifte is de driemaandelijkse elektronische aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens. U moet deze aangifte ten laatste indienen aan het eind van de maand volgend op het kwartaal.

All set to go! Nog op zoek naar een extra werkkracht? Plaats uw vacature nu hier

Print deze pagina af?

 

Werkgever

Leave a Reply