Gepensioneerd, maar nog gepassioneerd?

Gepensioneerd, maar nog gepassioneerd

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Misschien bent u aan het genieten van een welverdiend pensioen, maar hebt u nog zin om een centje bij te verdienen bovenop uw pensioen. Via het flexijob statuut kan u als gepensioneerde een bijverdienste nemen die minstens 10,08€ per uur opbrengt. Hier wordt geen bedrijfsvoorheffing, sociale zekerheidsbijdrage of inkomstenbelastingen afgehouden. Bruto is gelijk aan netto. De werkgever betaalt enkel 25% sociale bijdrage.

Wat voor vacatures als flexi-job?

Een flexijob was er in de eerste plaats enkel in de horeca. Sinds 2018 zijn de bijverdiensten ook uitgebreid naar andere sectoren; kleinhandel, warenhuizen, kappers… Een overzicht van alle beschikbare vacatures vindt u hier

Voor iedere gepensioneerde?

Kort antwoord, nee.

Via het flexi job statuut kan u bovenop uw pensioen nog bijverdienen, zonder het gevaar te lopen dat u te veel verdient en een deel van uw pensioen zou verliezen, maar… Let wel, enkel personen met een loopbaan van minstens 45 jaar of 65 jaar oud mogen onbeperkt bijverdienen bovenop hun pensioen. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet met een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, of anciënniteitspensioen, kan hier gebruik van maken.

Flexi-jobs moeten niet apart worden aangegeven op uw belastingaangifte, en uw brutoloon = uw nettoloon.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u als gepensioneerde de wettelijk toegelaten inkomsten aangeven. De grenzen kan u hier terugvinden

Brugpensioen of SWT

Als u op pensioen bent met bedrijfstoeslag, mag u geen flexijob uitoefenen.

Datum pensionering

U kan gebruik maken van het flexi job statuut als u tenminste op pensioen bent gegaan voor het einde van het kwartaal voorgaande aan het kwartaal voor u een flex-job start. 

Concreet wil dit zeggen; u begint te werken op 1 januari, dan moet u ten laatste op 30 september op pensioen gegaan zijn. Start u uw job in februari of maart, is de regel hetzelfde. Bent u op pensioen gegaan in bijvoorbeeld november, kan u uw flexi-job starten vanaf april. U kan meer informatie vinden over de voorwaarden op deze pagina

Algemene informatie over een flexi-job vindt u hier

 

Werknemer

Leave a Reply