Gepensioneerd, maar nog gepassioneerd?

Misschien bent u aan het genieten van een welverdiend pensioen, maar hebt u nog zin om een centje bij te verdienen boven op uw pensioen. Via het flexi-job statuut kan u boven op uw pensioen nog bijverdienen, zonder het gevaar te lopen dat u teveel verdient en een deel van uw pensioen zou verliezen. Iedereen die van een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioengeniet, kan hier gebruik van maken. Flexi-jobs moeten niet apart worden aangegeven op uw belastingaangifte en, uw brutoloon = uw nettoloon.

Datum pensionering

U kan gebruikmaken van het flexi-job statuut als u tenminste op pensioen bent gegaan voor het einde van het kwartaal voorgaande aan het kwartaa lvoor u een flexi-job start.

Concreet wil dit zeggen; u begint tewerken op 1 januari, dan moet u ten laatste op 31 september op pensioen gegaan zijn. Start u uw job in februari of maart, is de regel hetzelfde. Bent u op pensioen gegaan in bijvoorbeeld november, kan u uw flexi-job starten vanaf april.

Algemene informatie over flexi-jobs vindt u hier