1

Registreer je op onze site

Flextras brengt gelegenheidswerkers in contact met werkgevers. Registratie is gratis, snel en makkelijk. Vind nu je bijverdienste, snel en flexibel. Of je nu student bent, aan het werken en nog iets wil bijverdienen of gepensioneerd, je vindt vast een bijverdienste. In het weekend of tijdens de week, jij geeft aan wanneer je wil werken. Onbelast en supersimpel. Wil je weten of je in aanmerking komt voor het flexi-job statuut? Check het hier

2

Hulp gezocht?

Op zoeknaareen extra paar handen voor die drukkedagen? Via het ‘flexi-job’ of ‘extra’-statuutkan je op eenfiscaal-vriendelijkemanierhulpinschakelen. Erzijnwelenkelevoorwaardenaanverbonden,

3

Registratie

registratie is supermakkelijk en neemtslechtseenminuutjetijd in beslag. Bovendien is het volledig gratis en kan je jevoorkeurenbijhouden. Lieverachter de bar?Of toch in de keuken?Tijdens de week nogeen dag vrij of werk je liever in het weekend?Jijkiest in alleflexibiliteit.Maak nu je profielaan!

Zoek je nog een bijverdienste?                                      Zoek je nog een paar extra handen?